Inger palid -

Îngere palid, îţi e mister
Cum ca a lumei valuri şi şoapte
Este durere şi neagra noapte
Pe langa cer?

Nu ştii tu, înger, oare sa zbori,
Sa laşi pamantul, trista ruina?
De-ţi place cerul, a lui lumina,
De ce nu mori?

O, dar pamantul înca te ţine
În nişte lanţuri ţesute-n rai.
Demult zburai tu în lumi senine
De nu iubeai.